Returskjema

Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) finner du på: http://www.lovdata.no/all/nl-20001221-105.html

Generelt:

  • –  Angrefristen gjelder 14 dager fra du får pakken fra speditør (Posten Norge). Du skal innen da ha kontaktet oss eller sendt pakken i retur.
  • –  Dette skjemaet skal være riktig utfylt, kopi av kvittering og relevante papirer skal være lagt ved.
  • –  Forsendelse skal skje på billigste forsvarlige måte.
  • –  Varen skal være i den stand som da du fikk den.
  • –  Var varen skadet ved levering skal dette bekreftes av speditør.
  • –  Var varen defekt ved levering (garanti sak) skal dette være tydelig beskrevet i dette dokumentet.
  • –  Kunden må besørge frakt til Bryggerhuset på Jahren.
  • –  Kunden er ansvarlig for innpakking og forsikring av varen.
  • –  Forsegling skal ikke brytes på varer der dette finnes.
  • – Bruk blokkbokstaver nedenfor!
Navn: Kundenummer:
Adresse: Gjelder:

Annet:

Angrerett
Feillevering
Garanti reparasjon Annet (spesifiser under)

Postnr/sted:
Epost:
Kontonr: (kun hvis du vil ha pengene igjen)

Returdato:

Faktura/ordrenummer:

Beskrivelse eller forklaring på returen:

Antall vedlegg:

Bruk evnt. baksiden og/eller egne ark i tillegg.

Jeg bekrefter herved at jeg har gjort meg kjent med betingelsene og rettighetene for returretten. Varene er returnert i den stand de var i da jeg mottok dem.

 

Sted: _____________ Dato: __________

Underskrift:_________________________________